کدهای آوای انتظار همراه اول تصنیف و آوازهای استاد محمدرضا شجریان

سایت جدولیاب نوشت:

عنوان آهنگکد آهنگکد آوای انتظار همراه اول تصنیف جان جهان محمدرضا شجریان۹۰۱۸۰کد آوای انتظار همراه اول تصنیف ساقی محمدرضا شجریان۹۰۱۷۹کد آوای انتظار همراه اول کمانچه و آواز محمدرضا شجریان۹۰۱۷۸کد آوای انتظار همراه اول نی و آواز محمدرضا شجریان۹۰۱۷۷کد آوای انتظار همراه اول تصنیف دل مجنون محمدرضا شجریان۹۰۱۷۶کد آوای انتظار همراه اول چهارمضراب دل انگیز محمدرضا شجریان۹۰۱۷۳کد آوای انتظار همراه اول سنتور و آواز محمدرضا شجریان۹۰۱۷۲کد آوای انتظار همراه اول تکنوازی سنتور محمدرضا شجریان۹۰۱۷۱کد آوای انتظار همراه اول بی همگان به سر شود محمدرضا شجریان۳۳۵۶۴کد آوای انتظار همراه اول با من صنما ۱ محمدرضا شجریان۳۳۵۶۲کد آوای انتظار همراه اول با من صنما ۲ محمدرضا شجریان۳۳۵۶۳کد آوای انتظار همراه اول آه باران ۱ محمدرضا شجریان۴۵۸۳۵کد آوای انتظار همراه اول آه باران ۲ محمدرضا شجریان۴۵۸۳۶کد آوای انتظار همراه اول آه باران ۳ محمدرضا شجریان۴۵۸۳۷کد آوای انتظار همراه اول آه باران ۴ محمدرضا شجریان۴۵۸۳۸کد آوای انتظار همراه اول ملکا محمدرضا شجریان۳۴۶۸۷کد آوای انتظار همراه اول ربنا محمدرضا شجریان۳۴۰۰۰کد آوای انتظار همراه اول تصنیف آرام جان ۱ محمدرضا شجریان۴۵۸۸۴کد آوای انتظار همراه اول تصنیف آرام جان ۲ محمدرضا شجریان۴۵۸۸۵کد آوای انتظار همراه اول تصنیف آرام جان ۳ محمدرضا شجریان۴۵۸۸۶کد آوای انتظار همراه اول تکنوازی سه تار ۱ محمدرضا شجریان۴۵۸۸۲کد آوای انتظار همراه اول تکنوازی سه تار ۲ محمدرضا شجریان۴۵۸۸۳کد آوای انتظار همراه اول سازو آواز قفقاز ۱ محمدرضا شجریان۴۵۸۷۹کد آوای انتظار همراه اول سازو آواز قفقاز ۲ محمدرضا شجریان۴۵۸۸۰کد آوای انتظار همراه اول سازو آواز قفقاز ۳ محمدرضا شجریان۴۵۸۸۱کد آوای انتظار همراه اول تصنیف تند تند ۱ محمدرضا شجریان۴۵۸۹۶کد آوای انتظار همراه اول تصنیف تند تند ۲ محمدرضا شجریان۴۵۸۹۷کد آوای انتظار همراه اول تصنیف تند تند ۳ محمدرضا شجریان۴۵۸۹۸کد آوای انتظار همراه اول تصنیف نه قدرت ۱ محمدرضا شجریان۴۵۸۹۳کد آوای انتظار همراه اول تصنیف نه قدرت ۲ محمدرضا شجریان۴۵۸۹۴کد آوای انتظار همراه اول تصنیف نه قدرت ۳ محمدرضا شجریان۴۵۸۹۵کد آوای انتظار همراه اول تصنیف دوش دوش ۱ محمدرضا شجریان۴۵۸۹۱کد آوای انتظار همراه اول تصنیف دوش دوش ۲ محمدرضا شجریان۴۵۸۹۲کد آوای انتظار همراه اول تصنیف از کفم رها ۱ محمدرضا شجریان۴۵۸۸۹کد آوای انتظار همراه اول تصنیف از کفم رها ۲ محمدرضا شجریان۴۵۸۹۰کد آوای انتظار همراه اول بداهه نوازی در نوا محمدرضا شجریان۴۵۹۶۵کد آوای انتظار همراه اول نستاری ۱ محمدرضا شجریان۴۵۹۶۰کد آوای انتظار همراه اول نستاری ۲ محمدرضا شجریان۴۵۹۶۱کد آوای انتظار همراه اول قطعه ضربی ۱ محمدرضا شجریان۴۵۹۷۶کد آوای انتظار همراه اول قطعه ضربی ۲ محمدرضا شجریان۴۵۹۷۷کد آوای انتظار همراه اول آواز بیات راجه ۱ محمدرضا شجریان۴۵۹۷۴کد آوای انتظار همراه اول آواز بیات راجه ۲ محمدرضا شجریان۴۵۹۷۵کد آوای انتظار همراه اول قطعه سوزوگداز ۱ محمدرضا شجریان۴۵۹۳۳کد آوای انتظار همراه اول قطعه سوزوگداز ۲ محمدرضا شجریان۴۵۹۳۴کد آوای انتظار همراه اول قطعه سوزوگداز ۳ محمدرضا شجریان۴۵۹۳۵کد آوای انتظار همراه اول پیش درآمد افشاری ۱ محمدرضا شجریان۴۵۸۷۳کد آوای انتظار همراه اول پیش درآمد افشاری ۲ محمدرضا شجریان۴۵۸۷۴کد آوای انتظار همراه اول پیش درآمد افشاری ۳ محمدرضا شجریان۴۵۸۷۵کد آوای انتظار همراه اول مقدمه دشتی محمدرضا شجریان۴۵۸۴۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *