طرز بافت دو مدل کلاه مردانه 2020


آموزش بافت کلاه مردانه

بافتن کلاه و شال گردن

با آغاز فصل سرما خانم های هنرمند شروع به بافت کلاه و پاپوش و شالگردن برای اعضا خانواده میکنند برایتان دو مدل مختلف بافت کلاه مردانه را قرار داده ایم

 

طرز بافت کلاه مردانه مدل شطرنجی مثلثی :

طرز بافت کلاه بافتنی

(میل)
برای این مدل کلاه تعداد دانه هاتون باید بر10تقسیم پذیر باشد
اندازه دور سر دانه سراندازید و دانه هاون تقسی کنید به این روش بافت ادامه دهید
رج اول
((1رو9زیر 9رو 1زیر )) داخل پرانتز تکرار شود تا اخر رج
رجهای پشت هرچی دیده شود
رج سوم(( 2رو 8زیر8 رو 2 زیر ))تا اخر رج
رج پنجم((3رو 7زیر 7رو 3زیر))تکرار تا اخر
رج هفتم ((4رو6زیر6رو4زیر))تکرار تا اخر
رج نهم((5رو 5زیر5رو5زیر ))تکرار تا اخر
رج یازده(( 6رو 4زیر4رو6زیر))تکرار تا اخر
رج سیزده ((7رو 3زیر3رو 7زیر ))تکرار تا اخر
رج پانزده((8رو 2زیر2رو8زیر))تکرار تا اخر
رج شانزده ((9رو1زیر1رو 9زیر))تکرار تا اخر

الان شما یک مستعطیل دارید که از دومثلث تشکیل شده
ادامه بافت میشه((9زیر 1رو 1زیر9رو ))تا اخر

و همون مرحله شانزده رج با این دانه ها تکرار ش

 

آموزش بافت شال و کلاه مردانه

کلاه بافتنی

نخ کمی نازک طوسی 3 کلاف ، سرمه ای 2 کلاف – میل شماره 4

کلاه بافتنی

بافت موتیف کامل :

3 دانه سر انداخته ، 1 رو ،1 زیر و 1 رو می بافیم . از رج بعد به این ترتیب در هر رج رفت از هر دو طرف 1 دانه زیر ، 1 دانه اضافه کرده و این کار را تا پایان موتیف ادامه و بقیه دانه ها را 3 رج رکن و 2 رج (1 رج رفت و برگشت ) ساده بافی می بافیم . به همین ترتیب به بافت ادامه می دهیم تا تعداد دانه ها به 33 دانه برسد . دانه ها را یکباره کور می کنیم . با توجه به عکس کلاه موتتیفهای نصفه را نیز به همین ترتیب می بافیم .

کلاه : ابتدا با نخ طوسی 8 موتیف کامل و 4 موتیف نصفه و با نخ سرمه ای 12 موتیف کامل کرده (جمعا 24 عدد) و با توجه به الگو و عکس هم تکه ها را به هم می دوزیم . قبل از دوخت درز کلاه،از قسمت پایین کلاه دانه در آورده و 1 رج طوسی،1 رج سرمه ای،1 رج طوسی رکن بافته و دانه ها را کور می کنیم .

بعد از آن ،درز کلاه را با توجه به الگو دوخته و برای جمع کردن بالای کلاه از قسمتهای خط چین به هم دوخته و کلاه را به پایان می رسانیم .

شال :

با نخ سرمه ای 3 دانه سر انداخته و موتیفهای کامل 33 دانه ای می بافیم . موتیفها را با توجه به الگوی شال به هم دوخته و 2 نوار حدودا 160 سانتی متری به دست می آوریم . به هر دو طرف نوار 1 عدد موتیف نصفه مانند کلاه بافته و می دوزیم . 1 نوار موتیف کامل هم با رنگ طوسی برای بین هر 2 نوار سرمه ای بافته و این 3 نوار را به هم می دوزیم . برای دو طرف شال با رنگ طوسی به این ترتیب نوار موتیف نصفه می بافیم .

از 1 طرف در هر رج رفت 1 دانه اضافه می کنیم . یعنی 1 زیر , 1 اضافه , 1 زیر … رج بعد 3 زیر , 1 اضافه , 1 زیر … رج بعد 4 زیر , 1 اضافه , ا زیر .. به این ترتیب ادامه می دهیم تا تعداد دانه ها به 20 دانه برسد . 18 دانه را کور کرده و با 2 دانه باقیمانده موتیف دیگر را شروع می کنیم . به همین ترتیب پشت سر هم موتیفهای نصفه را بافته و حدودا قد بافتمان 170 سانتی متر که شد , بافت را به پایان رسانده و یک تکه دیگر را به همین ترتیب بافته و با توجه به الگوی شال , نوارهای بافته شده را می دوزیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *